Úvod

Vitajte na stránke spoločnosti upratovanie bytových domov a panelákov.

Neustále zvyšujúci sa rozmach nových developerských projektov nás priviedol k myšlienke založiť službu upratovanie bytových domov a tým uspokojiť rovnakou mierou narastajúci dopyt po tejto službe.
Poslaním spoločnosti je pomáhať odbremeniť našich klientov od starostí spojených so zabezpečovaním upratovacích prác a tým šetriť čas, ktorý môžu plnohodnotne využiť pri správe nehnuteľností. Poskytovaním kvalitných služieb tak prispievame k bezproblémovému chodu bytového domu. Prenechaním upratovacích prác na spoločnosť prispejete častokrát aj k zlepšeniu medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi domu.
Naše služby poskytujeme predovšetkým spoločenstvám vlastníkov bytov, bytovým družstvám a spoločnostiam zaoberajúcimi sa správou nehnuteľností.
Špecializáciou našej spoločnosti je upratovanie panelákov a novších bytových domov. K upratovacím prácam ponúkame aj rôzne doplnkové služby ako vypratávanie spoločných priestorov, generálne a predkolaudačné upratovanie, umývanie okien, upratovanie po maliaroch a rôznych stavebných prácach. K mimoriadnym službám Vám vieme po vzájomnej dohode zabezpečiť aj odvoz a likvidáciu odpadu. Sme schopní zabezpečiť rôzne frekvencie upratovacích prác od jednorazových zákaziek až po denné upratovanie. Rozpis upratovacích prác pripravíme v spolupráci s klientom tak, aby bol čo najefektívnejší pre Váš bytový dom. Postaráme sa o zásobovanie čistiacimi prostriedkami a posypového materiálu.

Pravidelný upratovací servis poskytujeme v rámci celej Bratislavy. Mimoriadne služby ponúkame v Bratislave a blízkom okolí po dohode poskytneme služby aj mimo Bratislavy.