Služby

Upratovanie panelákov a bytových domov

Služba je poskytovaná na základe štandardnej pracovnej náplne, ktorú je možno prispôsobiť v zmysle požiadavky vlastníkov bytov, a taktiež s prihliadnutím na typ domu a frekvenciu upratovacích prác. Zabezpečujeme rôzne frekvencie upratovacích prác od frekvencie 1x týždenne až po 5x týždenne v závislosti od požiadaviek klienta.

Bežný servis zahŕňa :

 • Zametanie a umývanie vstupného chodníka
 • Zametanie a umývanie podlahy pri schránkach
 • Zametanie a umývanie podlahy na prízemí
 • Utieranie skiel vstupných dverí
 • Čistenie Výťahovej kabíny
 • Zametanie a umývanie schodov
 • Utieranie zábradlia
 • Zametanie a umývanie podlahy na medziposchodiach
 • Zametanie a umývanie podlahy na poschodiach
 • Zametanie a umývanie spoločných priestorov
 • Zametanie a umývanie pivničných priestorov
 • Umývanie okien v spoločných priestoroch
 • Čistenie svietidiel a vypínačov v spoločných priestoroch
 • Starostlivosť o vonkajšie priestory (zametanie schodov, zametanie chodníkov)

Mimoriadny servis

Generálne a predkolaudačné upratovanie:
Ponúkame Vám predkolaudačné a generálne upratovanie novostavieb, alebo bytových vchodov po rekonštrukcii. Bytový dom kompletne vyčistíme a pripravíme na ďalšie užívanie majiteľom bytov.

Umývanie okien:
Umývanie okien vykonávame počas celého roka mimo obdobia mrazov a iba do výšky 2 metrov. Bežné umývanie okien poskytujeme našim klientom už v cene mesačného paušálneho poplatku za upratovanie bytového domu.

Vypratávanie spoločných priestorov a iné:
Čistíme a vypratávame pivničné a iné spoločné priestory zapratané veľkorozmerným, domovým a iným odpadom. Zapratané priestory Vám vyčistíme odpad vypraceme a po dohode aj zlikvidujeme.